Vítejte na stránkách Esoterického Studia Abydos

 
Každý z nás přicházíme na svět jako nádherný, čirý diamant bez jediného kazu. Během dospívání a v důsledku životních bolestí se naše původní záře ztrácí pod nánosem smetí.
Pak dospějeme a skryjeme všechny ty odpadky pod pláštěm lesklého, jasného nátěru. Nastavujeme světu tohle pozlátko a divíme se, proč se ostatním nezdá výjimečné. V průběhu času dokonce uvěříme, že tato ochranná slupka jsme opravdu my, a budujeme celou svou osobní identitu kolem ní.
Máme-li štěstí, život nám nabídne dar – „ budíček “. Něco se přihodí, na okamžik nakoukneme prasklinou ve ztvrdlém povrchu, podíváme se skrz vrstvy špíny a nakrátko spatříme oslnivý jas vyzařující z našeho nitra.
Pokud máme opravdu velké štěstí, strávíme zbytek života na cestě domů, k té dokonalé kráse a svobodě. Zjistíme, že jsme vždycky byli a vždycky budeme tím nádherným diamantem bez jediného kazu.
Naše duše jsou teď právě na cestě „domů“, ale  jejich ustavičné volání nás zve k rozpoznání velikosti uvnitř sebe sama… vyslyšíte-li volání své duše, uslyšíte svůj budíček, který vás zve k návratu domů a k poznání – kým opravdu jste…..Vy jste to, co hledáte….
---------------------------
 Až přijde čas a my opustíme svá těla, abychom se vrátili domů, nikdo se nás tam nebude ptát, kolik jsme vydělali peněz, kolik a jaký vlastníme majetek... zeptají se nás jen na jedno: 
 "Kolik lidí jste udělali šťastnými?"
----------------------------
 Na matku Zemi nejsme vrženi bez pomoci, dokud žijeme, není žádné situace, která by byla neřešitelná. Pomoc je vždycky při ruce, záleží jen na nás, na kolik se zablokujeme, že se zaslepíme strachem, kolik sami sobě zabráníme pomoc najít a sáhnout si pro ni…
---------------------------
Utrpení je všude přítomné, nemyslete si, že když se někdo tváří, že je vyrovnaný a v klidu, že nemá svoji bolest. Každý má svoji bolest. Bolest je všude přítomná – je součástí lidského života, je součástí našeho poznání, nemyslete si, že bolest máte jenom vy…
---------------------------
Prozřetelnost, ve své genialitě vždy, když nás postaví před úkol, dává nám zároveň řešení, nejsme bez pomoci, jsme jenom zaslepení, až přijde čas, uvidíme pomoc.
Bude mi ctí pomoci i vám.